» Företagspartnerskapsstöd » Projektländerna och stödprocenten
print

Projektländerna och stödprocenten

Utvecklingsländer som listats av OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) stödkommitté DAC kan komma ifråga som projektländer. Stödsökaren bör sätta sig in i möjliga sanktioner, som EU och/eller FN kan ha pålagt projektlandet. Information om sanktioner finns bl.a. på utrikesministeriets och EU:s webbplatser (se länken Restrictive measures in force).


Det beviljade Företagspartnerskapsstödet är 30/50/70 % av godtagbara kostnader för projektbudgeten, beroende på projektlandets utvecklingsfas och det ansökande företagets storlek (liten/stor aktör). Sökarens storhetsklassificering baseras på Europakommissionens rekommendation om små och mellanstora företag (SMF), som trädde i kraft 2005. Som SMF-företag eller annan SMF-aktör räknas en sökare, vars:

  • Personal < 250
  • Omsättning ≤ € 50 miljoner € eller balansräkningens slutsumma ≤ € 43 miljoner €.

Utöver ovanstående villkor påverkas definitionen även av bl.a. företagets relativa ägande av kapital, röstantal eller bestämmanderätt. Europeiska kommissionens definition av SMF.


**Omfattar de minst utvecklade länderna samt andra länder med låg inkomstnivå, d.v.s. klasserna least developed countries (LDC), other low income countries (LIC) och lower middle income countries and territories enligt OECD:s DAC-klassificering.
***Omfattar utvecklingsländer och områden med högre medelinkomstnivå, d.v.s. klassen upper middle income countries and territories enligt OECD:s DAC-klassificering.

Projekt som riktar sig till utvecklingsländer med högre inkomstnivå (andelen eventuellt stöd 30 eller 50 %) kan understödas endast ifall de bidrar till direkta utvecklingseffekter. I menyn nedan kan man kontrollera projektländer för stödet och Företagspartnerskapsstödets andel av de godtagbara kostnaderna.

Nepal

70 % - sm-företag
50 % - storföretag